Конјугатор на глаголи за македонски јазик

ВИДСКИ КОНЈУГАТОР

Внеси глагол:


Добредојдовте кај автоматскиот конјугатор на глаголи.

Глаголска конјугација според Правопис на македонскиот јазик.

Глаголите се менуваат според свршената, несвршената и двовидската парадигма.

verbs

VIGNA - Конјугатор на глаголи® ver. 2.0
2016 - 2024 © Владимир Цветкоски, Скопје
Испратете коментари, сугестии или пријавете неточности кај:
info[at]vigna.mk